X-Rats.dk Start
 - Forside
 - Nyheds arkiv

Afdøde
 - Hunner
   - Galleri
 - Hanner
   - Galleri

Kuld
 - Tidligere

Salg
 - Salgsbetingelser
 - Standard kontrakt

Kontakt os
 - Kontakt side

Standard kontrakten

En standard kontrakt fra X-Rats indholder ud over rottens navn og uid-nr (unik identifikationsnummer) som udgangspunkt følgende punkter.

Pasning og pleje.
Rotter skal passes efter dyreværnsloven og gældende viden, herunder pladsbehov, fodring og dyrlægebehandling. Rotter skal derfor altid holdes i grupper af minimum 2, og altid i grupper af samme køn.

Salg, brug og omplacering.
Rotter fra X-Rats må ikke sælges eller omplaceres uden X-Rats først er kontaktet for mulig overtagelse. X-Rats skal godkende nye ejer eller ihændehaver (herefter, ejer.). Ved salg eller omplacering er den nye ejer forpligtet af X-Rats betingelser og nærværende kontrakt. Det er købers pligt at sørge for at nye ejer er gjort opmærksom på dette, og nye ejer betragtes derfor ikke som tredjemand i forhold til betingelser og kontrakt, selvom denne kan have rekurs mod oprindelig køber.
En rotte fra X-Rats må aldrig sælges eller omplaceres til foderbrug eller avlsbrug der strider imod betingelserne generelt. Såfremt dette sker er X-Rats berettiget til at indkræve en bod der er 10 gange større end den til enhver tid i betingelserne angivne.

Oplysningspligt.
X-Rats og køber har gensidig oplysningspligt ved problemer i temperament eller helbred ved rotter avlet af X-Rats. X-Rats har oplysningspligt hvis en forælder til en rotte avlet af X-Rats dør eller bliver aflivet som følge af årsager der må anses som dokumenteret gentiske betinget. X-Rats oplysningspligt er godtgjort med oplysning via X-Rats.dk eller ved afsendelse af email til en tidligere oplyst emailadresse.

Avl.
Avl er ikke tilladt på X-Rats rotter medmindre der er meddelt avlstilladelse i henhold til de til enhver tid gældende betingelser. Avlstilladelse kan kun meddeles skriftligt, og kun eksplicit. Avlstilladelse vil kun blive meddelt pr brev eller email, og aldrig på et medie hvor indholdet kan ændres af tredjemand efter udstedelse. Avstilladelse vil derfor aldrig blive meddelt gennem forum systemer eller andre systemder der forlader sig på dynamisk indhold eller databaser der ikke er i X-Rats eksklusive kontrol. Avlstilladelse kan derfor godt meddeles på X-Rats.dk.
Avlstilladelse kan meddeles for specifikke kombinationer eller antal kuld, og er i så tilfælde ikke gældende for andre kombinationer eller flere kuld.
Avlstilladelse kan meddeles for en begrænset periode, og er i så tilfælde ikke gyldige udover denne periode. Det vil være specificeret i tilladelsen hvornår sidste dag for sammensætning er, herefter må rotten ikke benyttes uden ny avlstilladelse.
Avlstilladelser kan trækkes tilbage med virkning fra modtagelsen ved direkte advisering, eller med virkning efter 3 døgn ved advisering via X-Rats.dk. Dette gælder både ved generelle og konkrete tilbagekaldelser.

Andre betingelser.
Denne kontrakt, såvel som alle salg, er underlagt de til enhver tid gældende betingelser, som offentliggjort på X-Rats.dk. De betingelser der er gældende ved rottens overlevering er betingelserne af dato, som følger med rotten i papir kopi. Såfremt X-Rats.dk af den ene eller den anden grund ikke har betingelser på siden, gælder de betingelser der er fulgt med kontrakt og rotte fortsat.
X-Rats er berettiget til selv, eller ved tredjemand, at lade et hjem og/eller rottehold inspicere såfremt X-Rats får kundskab der kan så tvivl om om rotterne passes som de bør, eller om kontrakten og betingelserne iøvrigt kan tænkes brudt.

Design m.v. er © 2006 og fremefter [javascript protected email address], hvor intet andet fremgår, og må ikke bruges, hverken i helhed eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra x-rats.dk.